Trang chủ   >  Văn bản cần biết

Văn bản cần biết

Số Văn Bản
Ngày Ban Hành
Tên Văn Bản
Tệp Đính Kèm
59/2015/TT-BCT 31/12/2015Thông tư quản lý hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) qua ứng dụng trên thiết bị di động
47/2014/TT-BCT 05/12/2014Thông tư về Quy định quản lý website thương mại điện tử
25⁄2014⁄NĐ-CP 07/05/2014Nghị định của Chính phủ về Phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao
185/2013/NĐ-CP 15/11/2013Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
72/2013/NĐ-CP 15/07/2013Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
52/2013/NĐ-CP 16/05/2013Nghị định về Thương mại điện tử
94/2012/NĐ-CP 12/11/2012Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu
112/2010/NĐ-CP 01/12/2010Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2008/NĐ-CP ngày 06/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.
54/2009/NĐ-CP 05/06/2009Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá
128/2008/NĐ-CP 16/12/2008Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008
107/2008/NĐ-CP 22/09/2008Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại
09/2008/TT-BCT 21/07/2008Thông tư hướng dẫn Nghị định thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử
06/2008/NĐ-CP 16/01/2008Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
63/2007/NĐ-CP 10/04/2007Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Công nghệ thông tin
67/2006/QH11 29/06/2006Luật Công nghệ thông tin
59/2006/NĐ-CP 16/06/2006Nghị định về Quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
51/2005/QH10 29/11/2005Luật Giao dịch điện tử
36/2005/QH11 14/06/2005Luật Thương mại
33/2005/QH11 14/06/2005Luật Dân sự
Page 1 of 1 (19 items)
< Prev
1
Next >
v