Trang chủ   >  Thông tin Chương trình ECA   >   Thông báo

Thông Báo

Điểm đánh giá Vòng 2 của Hội đồng Ban Giám khảo Chương trình bình chọn "Website và Dịch vụ Thương mại điện tử tiêu biểu" năm 2014
Sau khi công bố Top 5 website thương mại điện tử ở mỗi hạng mục giải thường có điểm số cao nhất để tiếp tục vào Vòng 2, từ ngày 05 tháng 11 năm 2014, Hội đồng Ban Giám khảo chương trình tiếp tục đánh giá và cho điểm các website này theo các tiêu chí, yêu cầu về kỹ thuật, thiết kế; phương thức kinh doanh; mức độ chấp hành, thực hiện pháp luật liên quan chi tiết hơn so với Vòng 1
Kết thúc bình chọn trực tuyến của Người tiêu dùng dành cho các Website và Dịch vụ thương mại điện tử
Chương trình bình chọn “Website và Dịch vụ Thương mại điện tử tiêu biểu” năm 2014 do Sở Công Thương TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chính thức được khởi động từ ngày 15/10/2014. Sau 01 tháng bình chọn trực tuyến, ngày 15/11/2014, Chương trình đã chính thức khép lại với gần 20.000 lượt bình chọn dành cho các Website và Dịch vụ thương mại điện tử tham gia trong chương trình.