Trang chủ   >  Tư liệu   >   Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

 STT

 Tên tài liệu 

 Tệp đính kèm

 1

Báo cáo tổng quan về các hoạt động của WTO liên quan đền thương mại điện tử

 Tải về

 2

 Cẩm nang Thương mại điện tử

Tải về

 3

 Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2012

 Tải về

 4

 Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2013 

Tải về

 5 Báo cáo TMĐT trên nền tảng di động Việt Nam 2014 Tải về