Trang chủ   >  Giới thiệu

Giải thưởng Thương mại điện tử Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch Phát triển Thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015, được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Công Thương chủ trì tổ chức Giải thưởng Thương mại điện tử TP.HCM năm 2015 với chủ đề Bình chọn "Top 10 Doanh nghiệp thương mại điện tử tiêu biểu”. Đây là chương trình thường niên, xuyên suốt từ năm 2009 đến nay nhằm đánh giá mức độ, hiệu quả ứng dụng TMĐT của doanh nghiệp, qua đó khen thưởng những đơn vị điển hình, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển TMĐT. Đồng thời, chương trình hướng đến mục tiêu tuyên truyền, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng vào giao dịch thương mại trực tuyến.