Trang chủ   >  Trang chủ

Tổ chức điều tra khảo sát mức độ ứng dụng thương mại điện tử tại các cơ sở phân phối hiện đại

Thực hiện Quyết định số 2471/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử TP.HCM giai đoạn 2011-2015 và Công văn số 2097/UBND-TM ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân TP.HCM về kinh phí điều tra, khảo sát mức độ ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014,

Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với Cục Thống kê TPHCM tổ chức chương trình điều tra, khảo sát mức độ ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 đối với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi (gọi chung là “cơ sở phân phối hiện đại”) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích chương trình nhằm:

- Thu thập một số thông tin cơ bản nhằm đánh giá tình hình sử dụng thương mại điện tử (trao đổi thông tin, kinh doanh,…thông qua các phương tiện điện tử) của doanh nghiệp.

- Thu thập những thông tin cần thiết về công nghệ thông tin để tổng hợp các chỉ tiêu về áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp.

- Thu thập những thông tin cần thiết về mức độ ứng dụng thương mại điện tử của các đơn vị để tổng hợp đánh giá mức độ áp dụng và đưa ra được những thuận lợi cũng như khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Thu thập thông tin về xu hướng ứng dụng thương mại điện tử trong thời kỳ sau của giai đoạn 2011-2015.

- Đề xuất chính sách đẩy mạnh ứng dụng TMĐT và giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đối với hệ thống cơ sở phân phối hiện đại.

Sở Công Thương TPHCM rất mong các đơn vị doanh nghiệp thuộc hệ thống cơ sở phân phối hiện đại trên tích cực hỗ trợ phối hợp thực hiện chương trình điều tra và khảo sát, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn TPHCM.

Các doanh nghiệp thuộc hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi có thể tải về Phiếu điều tra khảo sát, hoàn tất thông tin và gửi về Sở Công thương TPHCM (Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường, 61 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1) trước ngày 17 tháng 11 năm 2014. Mỗi Phiếu điều tra khảo sát có đầy đủ thông tin theo quy định được hỗ trợ kinh phí là 50.000 đồng theo quy định về công tác thống kê.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường, Sở Công Thương TPHCM, 61 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1. Điện thoại: 38277416 (A.Minh Trí). Email: nmtri.sct@tphcm.gov.vn.

(SỞ CÔNG THƯƠNG TPHCM)

tin khác

Tp. Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về Chỉ số Thương mại điện tử năm 2013
Ngày 30 tháng 12 năm 2013, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã tổ chức Lễ công bố Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2013.
Cần có một thông tư liên tịch về quản lý thương mại điện tử
Tại hội nghị "Đẩy mạnh quản lý nhà nước về thương mại điện tử", các cơ quan quản lý nhà nước nhận định, để quản lý các website thương mại điện tử cần có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý ngành thông tin truyền thông, công thương… Đã có ý kiến cho rằng giữa Bộ Công Thương và Bộ Thông tin-Truyền thông cần có một thông tư liên tịch về quản lý lĩnh vực thương mại điện tử.