Trang chủ   >  Trang chủ

Tp. Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về Chỉ số Thương mại điện tử năm 2013

Ngày 30 tháng 12 năm 2013, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã tổ chức Lễ Công bố Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2013.

Chỉ số Thương mại điện tử (Vietnam eBusiness Index - EBI) do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam xây dựng, điều tra thường niên từ năm 2012 theo Quyết định số 1073/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/7/2010 phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 và được Bộ Công Thương trực tiếp chỉ đạo triển khai.

Chỉ số EBI bao gồm bốn nhóm tiêu chí: (1) Nguồn nhân lực – hạ tầng công nghệ thông tin; (2) Giao dịch trực tuyến giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B); (3) Giao dịch trực tuyến giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C); (4) Cung cấp trực tuyến thông tin và dịch vụ công của cơ quan nhà nước (G2B). Chỉ số EBI giúp đánh giá về mặt định lượng tình hình ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn các tỉnh/thành theo từng năm, từ đó đánh giá tổng thể tình hình phát triển thương mại điện tử của cả nước.

Chỉ số EBI 2013 là kết quả điều tra, khảo sát hơn ba nghìn doanh nghiệp trên cả nước. Kết quả cho thấy sự tiến bộ đáng kể của loại hình giao dịch trực tuyến giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C). Tuy nhiên, tình hình truy cập website của các cơ quan nhà nước để thu thập thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp không có sự khác biệt lớn so với năm 2012. EBI 2013 cũng cho thấy sự phát triển rõ rệt về nguồn nhân lực khi các doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của thương mại điện tử, quan tâm đào tạo nhân lực khai thác phương thức kinh doanh này.

Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xếp hạng Nhất với 68,4 điểm, tăng 3,9 điểm so với năm 2012. Hà Nội xếp thứ Hai với 67,9 điểm; các địa phương xếp hạng tiếp theo là: Đà Nẵng, Hải Phòng và Đồng Nai.

 
Nguồn VECOM. 
 

tin khác

Cần có một thông tư liên tịch về quản lý thương mại điện tử
Tại hội nghị "Đẩy mạnh quản lý nhà nước về thương mại điện tử", các cơ quan quản lý nhà nước nhận định, để quản lý các website thương mại điện tử cần có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý ngành thông tin truyền thông, công thương… Đã có ý kiến cho rằng giữa Bộ Công Thương và Bộ Thông tin-Truyền thông cần có một thông tư liên tịch về quản lý lĩnh vực thương mại điện tử.